Hereketlendiriji güýç ulgamlary

Lityum tehnologiýalary golf arabalaryny, forkliftleri, AWP-leri, FCM-leri we hereketlendiriji hereketlendirijileri güýçlendirýär.

Köpräk oka

Energiýa saklaýyş ulgamlary

Residentialaşaýyş, RV, deňiz we ýük awtoulag programmalary we göçme güýç saklamak üçin ESS-i goşuň.

Köpräk oka

Biz hakda

ROYPOW Bir gezeklik täzelenip bilýän energiýa çözgütleri

ROYPOW TEHNOLOGI R&ASY, bir bitewi çözgüt hökmünde Lityum-ion batareýa ulgamlaryny öndürmek we satmak bilen baglanyşyklydyr.

Täzelenip bilýän energiýa we batareýa ulgamlaryny öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, ROYPOW gündelik ýaşaýyş we iş meýdanlaryny öz içine alýan litiý-ion batareýalaryny üpjün edýär: golf arabalary, işgär göterijiler ýaly pes tizlikli ulaglar üçin;Forkliftler, howa iş platformalary we pol arassalaýjy maşynlar, şeýle hem ýaşaýyş, täjirçilik we senagat, ulagda oturdylan we deňiz goşundylary üçin täzelenýän energiýa saklaýyş ulgamlary ýaly material işleýiş enjamlarynda ulanmak üçin senagat batareýalary.

ROYPOW TEHNOLOGI .ASYbir bitewi çözgüt hökmünde Lityum-ion batareýa ulgamlaryny öndürmek we satmak üçin gözleg we gözleg işlerine bagyşlanýar.

Täzelenip bilýän energiýa we batareýa ulgamlaryny öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, RoyPow gündelik ýaşaýyş we iş ugurlaryny öz içine alýan litiý-ion batareýalaryny üpjün edýär.

Lityum + bazaryň yzy Garaşsyz gözleg we gözleg mümkinçilikleri Awtoulag derejeli önümçilik Global satuw we hyzmat ulgamy
Lityum + bazaryň yzy Garaşsyz gözleg we gözleg mümkinçilikleri Awtoulag derejeli önümçilik Global satuw we hyzmat ulgamy
Lityum + bazaryň yzy

Lityum + bazaryň yzy

Eneý innowasiýasyna ýetmek we dünýä belli täzelenip bilýän energiýa markasyny döretmek üçin bir bitewi çözgüt hökmünde litiý-ion batareýa ulgamlaryna bagyşlanýar.Häzirki wagtda “RoyPow” önümleri ähli ýaşaýyş we iş ýagdaýlaryny öz içine alýar.

Garaşsyz gözleg we gözleg mümkinçilikleri

Garaşsyz gözleg we gözleg mümkinçilikleri

RoyPow hünärmen gözleg we gözleg toparyna we jemi 62 patent we baýrakly baýrakly IP we gorag ulgamyna eýedir.Önümlerimiz köp halkara standartlaryna laýyk gelýär.

Awtoulag derejeli önümçilik

Awtoulag derejeli önümçilik

Ösen MES ulgamy, awtomatiki gurnama liniýasy, ýokary täsirli integrirlenen öýjük, batareýa BMS we PACK tehnologiýalary bilen, RoyPow integrirlenen eltip bermäge ukyply we önümlerimizi önümçilik kadalaryna öwürýär.

Global satuw we hyzmat ulgamy

Global satuw we hyzmat ulgamy

ABŞ-da, Europeewropada, Japanaponiýada, Angliýada, Awstraliýada, Günorta Afrikada we ş.m. döredilen şahamçalar bilen öz wagtynda eltip bermek we çalt jogap bermek tehniki goldawy.

Habarlar we bloglar

  • ROYPOW twitter
  • ROYPOW instagram
  • ROYPOW youtube
  • ROYPOW baglanyşdyryldy
  • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan