Biz hakda

ROYPOW TEHNOLOGI R&ASY, bir bitewi çözgüt hökmünde Lityum-ion batareýa ulgamlaryny öndürmek we satmak bilen baglanyşyklydyr.

Biz hakda

ROYPOW TEHNOLOGI R&ASY, bir bitewi çözgüt hökmünde Lityum-ion batareýa ulgamlaryny öndürmek we satmak bilen baglanyşyklydyr.

Görüş we wezipe

 • Görüş

  Energiýa innowasiýasy, has gowy durmuş

 • Wezipe

  Amatly we ekologiýa taýdan arassa durmuş gurmaga kömek etmek

 • Gymmatlyklar

  Innowasiýa merkezi tagallasy hyzmatdaşlygy

 • Hil syýasaty

  Hil ROYPOW-yň esasydyr, şeýle hem saýlanmagymyzyň sebäbi

Global öňdebaryjy marka

ROYPOW, Hytaýda önümçilik merkezi we ABŞ Europeewropadaky, Uk, Japanaponiýa, Awstraliýa we Günorta Afrikadaky golçur kärhanalary bilen müşderilere hyzmat etmek üçin dünýä ulgamyny döretdi.

20+ Täze energiýa çözgütlerine bagyşlanmak

ähli ýaşaýyş we iş ýagdaýlaryny öz içine alýan energiýada täzeleniş, litiý gurşun kislotasy, elektrik energiýasyna gazylyp alynýan ýangyç.

 • Pes tizlikli ulag batareýalary

 • Senagat batareýalary

 • Energyaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamlary we göçme güýç birlikleri

 • Deňiz energiýa saklaýyş ulgamlary we batareýalary

 • Ulagda oturdylan energiýa saklaýyş ulgamlary

 • Zarýad berijiler

 • Pes tizlikli ulag batareýalary

 • Senagat batareýalary

 • Energyaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamlary we göçme güýç birlikleri

 • Deňiz energiýa saklaýyş ulgamlary we batareýalary

 • Ulagda oturdylan energiýa saklaýyş ulgamlary

 • Zarýad berijiler

Ylmy gözlegler

“RoyPow” doly awtomatiki önümçilik liniýalaryna, synag enjamlarynyň doly toplumyna we önümçilik prosesiniň ähli ugurlaryny bilelikde çözýän ösen MES-e eýelik edýär we işleýär, elektronika programma üpjünçiliginiň dizaýnyndan modul ýygnamak, batareýa ýygnamak, şeýle hem başlangyç we ahyrky synag.Dikligine birleşdirilen we bu, müşderilerimize amaly çözgütleriň giň toplumyny hödürlemäge mümkinçilik berýär.

Giňişleýin gözleg we mümkinçilikler

Esasy ugurlarda we esasy komponentlerde ajaýyp gözleg we gözleg ukyby.

 • Dizaýn

 • BMS dizaýny

 • PACK dizaýny

 • Ulgam dizaýny

 • Senagat dizaýny

 • Inwertor dizaýny

 • Programma üpjünçiligi dizaýny

 • Ylmy barlaglar

 • Modul

 • Simulýasiýa

 • Awtomatlaşdyryş

 • Elektrokimiýa

 • Elektron zynjyr

 • Malylylyk dolandyryşy

BMS-den hünärmen gözleg we gözleg topary, zarýad beriji we programma üpjünçiligini döretmek.
 • Dizaýn

 • BMS dizaýny

 • PACK dizaýny

 • Ulgam dizaýny

 • Senagat dizaýny

 • Inwertor dizaýny

 • Programma üpjünçiligi dizaýny

 • Ylmy barlaglar

 • Modul

 • Simulýasiýa

 • Awtomatlaşdyryş

 • Elektrokimiýa

 • Elektron zynjyr

 • Malylylyk dolandyryşy

BMS-den hünärmen gözleg we gözleg topary, zarýad beriji we programma üpjünçiligini döretmek.

Önümçilik güýji

 • > Ösen MES ulgamy

 • > Doly awtomatiki önümçilik liniýasy

 • > IATF16949 ulgamy

 • > QC ulgamy

Bularyň hemmesine görä, RoyPow “ahyrky” toplumlaýyn eltip bermäge ukyply we önümlerimizi önümçilik kadalaryna laýyklaşdyrýar.

Patentler we baýraklar

> Giňişleýin IP we gorag ulgamy döredildi:

> Milli ýokary tehnologiýaly kärhana

> Şahadatnamalar: CCS, CE, RoHs we ş.m.

takmynan
Taryh
Taryh

2023

 • ROYPOW täze ştab-kwartirasy ýerleşdirildi we işe girizildi ;

 • Germaniýanyň şahamçasyny döretdi.

Taryh

2022

 • ROYPOW täze ştab-kwartirasynyň düýbüni tutmak;

 • Girdejisi 120 million dollar.

Taryh

2021

 • .Japanaponiýa, Europeewropa, Awstraliýa we Günorta Afrika şahamçasy döredildi;

 • .Şençzhenen şahamçasyny döretdi.Girdejisi 80 million dollar.

Taryh

2020

 • .Angliýanyň şahamçasy döredildi;

 • .Girdejisi 36 million dollar.

Taryh

2019

 • .Milli ýokary tehnologiýaly kärhana boldy;

 • .Girdeji ilki bilen 16 million dollar geçdi.

Taryh

2018

 • .ABŞ-nyň şahamçasy döredildi;

 • .Girdejisi 8 million dollar.

Taryh

2017

 • .Daşary ýurt marketing kanallaryny deslapky gurnamak;

 • .Girdejisi 4 million dollar.

Taryh

2016

 • .2-nji noýabrda döredildi

 • .800,000 dollar başlangyç maýa goýum bilen.

Halkara strategiýalaryny öňe sürmek

ABŞ, Europeewropa, Japanaponiýa, Angliýa Awstraliýa, Günorta Afrika we ş.m. şahamçalary global burçlary çözmek we satuw we hyzmat ulgamlaryny berkitmek üçin.

 • ROYPOW twitter
 • ROYPOW instagram
 • ROYPOW youtube
 • ROYPOW baglanyşdyryldy
 • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan