LiFePO4 Lityum batareýasy

Tejribe, ýokary tizlikli ulaglar (golf arabalaryny goşmak bilen) we önümçilik goşundylary (forkliftler, howa iş platformalary we pol arassalaýjy maşynlar ýaly) hereketlendiriji güýç çözgütlerimiz bilen netijeliligi ýokarlandyrdy, iş wagty uzaldyldy, deňi-taýy bolmadyk howpsuzlyk we tehniki hyzmat çykdajylary azaldyldy.Aşakdaky modelleri goşuň, ýöne olar bilen çäklenmäň:

  • ROYPOW twitter
  • ROYPOW instagram
  • ROYPOW youtube
  • ROYPOW baglanyşdyryldy
  • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan