Gowy sebäplerRoyPow ESS saýlaň

  • roypow
  • roypow
 • roypow
 • roypow
roypow

Üçin täzelenýän energiýaGün energiýasy bilen işleýän öý

 • Hemme ulgam

Hemme ulgam

Kuwwat çykdajylaryny tygşytlaň, öý energiýasyny akylly dolandyryň we amatly hilli durmuşdan lezzet alyň

Kuwwat çykdajylaryny tygşytlaň, öý energiýasyny akylly dolandyryň we amatly hilli durmuşdan lezzet alyň

Kuwwat çykdajylaryny tygşytlaň, öý energiýasyny akylly dolandyryň we amatly hilli durmuşdan lezzet alyň

Kuwwat çykdajylaryny tygşytlaň, öý energiýasyny akylly dolandyryň we amatly hilli durmuşdan lezzet alyň

Üçin täzelenýän energiýa
Gün energiýasy bilen işleýän öý

Hemme ulgam

Kuwwat çykdajylaryny tygşytlaň, öý energiýasyny akylly dolandyryň we amatly hilli durmuşdan lezzet alyň

AkyllyEnergetika

Güýçli gün gözegçiligi we maglumat platformasy

Hemme zat bir seredişde we gözegçilik astynda

Düşünjeli programma, gün öndürmek, batareýanyň güýji we öý sarp edişleri barada hakyky wagtda maglumat bermek bilen düzülip bilinýän sazlamalary üpjün edýär.

 • Web we programma arkaly gözegçilik üçin ömürlik mugt giriş
 • Uzakdan elýeterli täze funksiýa we iň soňky wersiýa täzelenmeleri
 • Parametrlere gözegçilik ediň we VPP guruň
 • IoT gabat gelýär

AkyllyEnergetika

Güýçli gün gözegçiligi we maglumat platformasy

Hemme zat bir seredişde we gözegçilik astynda

Düşünjeli programma, gün öndürmek, batareýanyň güýji we öý sarp edişleri barada hakyky wagtda maglumat bermek bilen düzülip bilinýän sazlamalary üpjün edýär.

Go Gün. Go Greenaşyl. Go Garaşsyz

Akylly durmuş tejribesi başlaýar
önümçilikde öňdebaryjy ýaşaýyş energiýa saklaýyş çözgütleri

HABARLAR &BLOG

 • sns-11
 • sns-21
 • sns-31
 • sns-41
 • sns-51

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan