RV energiýa çözgütleri üçin täze standartlar
Gözleg üçin tükeniksiz güýç.Gezelenç üçin has erkinlik.

ROYPOW bir nokatly RV energiýa saklaýyş ulgamy, RVers-i has köp syýahat erkinligine gönükdirmek üçin oýun çalşýan güýç çözgüdi bolar.

Üçin täze standartlar
RV energiýa çözgütleri
Gözleg üçin tükeniksiz güýç.
Gezelenç üçin has erkinlik.

ROYPOW bir nokatly RV energiýa saklaýyş ulgamy, RVers-i has köp syýahat erkinligine gönükdirmek üçin oýun çalşýan güýç çözgüdi bolar.

48 V Allhli elektrikli litiý ulgamyOff-Grid RV başdan geçirmeleriňizi täzeläň

Integrirlenen elektrik enjamlary bilen ulgamymyz, RV-ni deňsiz-taýsyz rahatlyk üçin çydamly güýji bolan ykjam öýe öwürýär.

48 V Allhli elektrikli litiý ulgamyOff-Grid RV başdan geçirmeleriňizi täzeläň

Integrirlenen elektrik enjamlary bilen ulgamymyz, RV-ni deňsiz-taýsyz rahatlyk üçin çydamly güýji bolan ykjam öýe öwürýär.

Awtoulag derejesi

5 ~ 40 kWtÇeýe giňelme

NolBejeriş

14,000 BTU / sagSowuklama ukyby

Çenli12 sagatIş wagty

50 dBPes ses

Tüsse / zyňyndy ýok

82%Öwürmek netijeliligi

Maks.94%Inwertoryň netijeliligi

Çenli15 ýylDizaýn durmuşy

Ultra inçe we ýeňil

AkyllyDolandyryş

Nirede ýa-da haçan bolsa-da, RV energiýa saklaýyş ulgamyňyza akylly dolandyryş gözegçiligi bilen gezelenç syýahatyňyzy güýçlendiriň.Ulgamyň ýagdaýyna yhlas bilen gözegçilik ediň we ykjam telefonyňyzdan elektrik enjamlaryny işlediň, hemmesi ygtybarly Wi-Fi nokatlary arkaly üznüksiz birikdirilýär.

Birnäçe zarýad beriş usullary
Çeýe, çalt we täsirli
 • Çölde düşelge gursaňyz ýa-da haýsydyr bir ýerde park eden bolsaňyz, LiFePO4 batareýalarymyz elmydama güýçlenmäge we islendik wagt, islendik ýerde torda ýaşamak azatlygyny kabul etmäge taýýardygyňyzy üpjün edýär.

 • Syýahat awtoulagy (18)
 • Syýahat awtoulagy (19)
 • Syýahat awtoulagy (21)
 • Syýahat awtoulagy (20)
 • Syýahat awtoulagy (22)
AkyllyDolandyryş

Nirede ýa-da haçan bolsa-da, RV energiýa saklaýyş ulgamyňyza akylly dolandyryş gözegçiligi bilen gezelenç syýahatyňyzy güýçlendiriň.Ulgamyň ýagdaýyna yhlas bilen gözegçilik ediň we ykjam telefonyňyzdan elektrik enjamlaryny işlediň, hemmesi ygtybarly Wi-Fi nokatlary arkaly üznüksiz birikdirilýär.

Birnäçe zarýad beriş usullary
Çeýe, çalt we täsirli
 • Çölde düşelge gursaňyz ýa-da haýsydyr bir ýerde park eden bolsaňyz, LiFePO4 batareýalarymyz elmydama güýçlenmäge we islendik wagt, islendik ýerde torda ýaşamak azatlygyny kabul etmäge taýýardygyňyzy üpjün edýär.

 • Syýahat awtoulagy (18)
 • Syýahat awtoulagy (19)
 • Syýahat awtoulagy (21)
 • Syýahat awtoulagy (20)
 • Syýahat awtoulagy (22)
Köpugurly programmalar üçin ulgamlar

ROYPOW RV energiýa saklaýyş ulgamlary, dürli kemping we başdan geçirmeler üçin dürli RV görnüşlerine laýyk gelýär.

Köpugurly programmalar üçin ulgamlar

ROYPOW RV energiýa saklaýyş ulgamlary, dürli kemping we başdan geçirmeler üçin dürli RV görnüşlerine laýyk gelýär.

Kerwen durmuşyňyzy güýçlendiriň

ROYPOW RV Energiýa Saklaýyş Ulgamy, kondisioner we beýleki ýokary güýçli ýükleri klimat şertlerinde işletmek üçin iň ygtybarly AC we DC güýjüni hödürleýär, mundan beýläk elektrik ýetmezçiliginden gorkman.

 • Çyra

  Çyra
  11W

 • Jübi telefony

  Jübi telefony
  12W

 • Mini sowadyjy

  Mini sowadyjy
  35W

 • Elektrik peç

  Elektrik peç
  1200W

 • Noutbuk

  Noutbuk
  49.9W

 • Pellet panjara

  Pellet panjara
  60W

 • Kofe öndüriji

  Kofe öndüriji
  600W

 • Mikrotolkun

  Mikrotolkun
  1000W

Diler boluň

ROYPOW-yň ynamdar dileri hökmünde premium önümlere, giňişleýin goldawa we dowamly kömege eýe bolarsyňyz.Ösýän bazara çalt basyň we hyzmatdaşlygymyz size has köp iş gazanmaga kömek etsin:
sales@roypowtech.com

ROYPOW hakda

Energiýany dowam etdirýän ikitaraplaýynlygy gazanmak wezipesine ygrarly
wagtyndaadamlar üçin has gowy durmuş döretmek.

Biz bilen habarlaşyň

Habarlar we bloglar

 • RoyPow Twitter
 • roypow instagram
 • RoyPow Youtube
 • Roypow linkedin
 • RoyPow facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Lityum batareýasynyň tehnologiýasy we energiýa saklaýyş çözgütleri barada iň soňky düşünjeleri alyň.

xunpan